กฎหมายดิจิตัลไทยพร้อมใช้!!!

กฎหมายดิจิตัลไทยพร้อมใช้!!!

“กฎหมายดิจิทัลประเทศไทย พร้อมหมดแล้ว!”

“กฎหมาย Data Protection คลอดออกมาพร้อมกันกับกฎหมาย Cybersecurity เมื่อ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกาศใช้แล้ว เพราะฉะนั้น ภาคเอกชนเอง ตรงนี้อาจจะเป็นธุรกิจได้ ธุรกิจการให้บริการ Data Protection ของหน่วยงานหรือขององค์กร พอ ๆ กับเรื่องของ Cyber เลย รายละเอียดก็มีมาก ท่านลองไปอ่านกฎหมายดู ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย มีมาตรฐานทางดิจิทัลดี”

“ดิจิทัลไอดีก็เป็นกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน จะเป็นหลักประกันว่าเรามีกฎหมายรองรับ การระบุความเป็นตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร แต่ใช้ system ซึ่ง secure และมี confirmation ของความเป็นตัวตนของเรา ต่อไปไม่ใช่แค่ลายพิมพ์นิ้วมือ มันจะเป็นม่านตา มันจะเป็น face recognition แต่ดิจิทัลไอดี จะไปอีกขึ้นหนึ่งเลย คือไม่ physical ออกมาเป็นระบบเน็ตเวิร์กและคอมพิวเตอร์”

red : https://www.facebook.com/ETDA.Thailand