พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ช่วยให้เรา Go Online ได้อย่างไร

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ช่วยให้เรา Go Online ได้อย่างไร

#ใครไม่ดี แต่ #ดิจิทัลไอดี
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ช่วยให้เรา Go Online ได้อย่างไร
.
– เป็นกฎหมายที่รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยหากมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลผ่านระบบที่มีความน่าเชื่อถือ จะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลนั้นจริง ๆ 
– ทั้งนี้ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการกำกับดูแลผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อันจะส่งผลให้การให้บริการด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีมาตรฐาน 
– ช่วยลดภาระที่ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนซ้ำ ๆ ทำเพียงครั้งเดียว อาจใช้บริการได้หลากหลาย 
– ทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก และระบบเชื่อมโยงกันสมบูรณ์มากขึ้น
.
Download ไฟล์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/…/de-laws-digital-verificat…
.
#ดิจิท้ลไอดี #DigitalID #เอ็ตด้า #ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน#ETDATHAILAND