สุดล้ำเพียงแสกนใบหน้า!!

สุดล้ำเพียงแสกนใบหน้า!!

ล้ำไปอีก! แบงก์พาณิชย์ 10 แห่ง เตรียมสแกนใบหน้าเปิดบัญชี


สถาบันการเงิน 10 แห่ง เตรียมใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกับลูกค้าที่มาเปิดบัญชีธนาคาร ก่อนขยายไปโมบายแอปพลิเคชัน แบงก์ชาติยืนยัน มีความแม่นยำเกือบ 100%

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) เปิดเผยว่า ไม่เกินไตรมาส 2 ปีนี้ สถาบันการเงิน 10 แห่ง จะทยอยใช้เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนบุคคลด้วยใบหน้า ( Facial Recognition KYC ) ในการเปิดบัญชีธนาคาร

ขณะนี้สถาบันการเงินทั้ง 10 แห่ง กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. โดยในเบื้องต้นจะเริ่มใช้กับลูกค้าที่มาเปิดบัญชีที่สาขาธนาคาร ก่อนจะขยายไปสู่ลูกค้าที่ขอเปิดบัญชีผ่านโมบายแอปพลิเคชันต่อไป

ทั้งนี้ ธปท.ได้เน้นย้ำให้สถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างการทดสอบดูความถูกต้องแม่นยำของเทคโนโลยีให้ได้ตามมาตรฐานสากล มีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยเฉพาะการดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งเตรียมความพร้อมพนักงานสาขา Call Center ในการชี้แจงและทำความเข้าใจกับลูกค้า

ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ กล่าวว่า การใช้สแกนใบหน้าเพื่อการพิสูจน์ตัวตน ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความถูกต้องแม่นยำในการพิสูจน์ตัวตนสูงถึงร้อยละ 98-99 สามารถนำใบหน้าบุคคลมาเปรียบเทียบกับรูปภาพใบหน้าที่เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทั้งยังมีความสะดวกในการใช้งาน เพราะปัจจุบันสมาร์ตโฟน มีคุณภาพสูงรองรับการสแกนใบหน้าได้ และเป็นการเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Sorce: https://bit.ly/2J6YlHO
www.facebook.com/moremovemag/photos/a.160625153949804/2459906447354985/?type=3&theater