วิธีสู้กับ Fake News

ดูวิธีสู้กับ fake news ในประเทศต่างๆ (ไทยควรเรียนรู้จากชาติไหนดี) ....

Read More

Fake News คืออะไร??

Fake News ลวงให้เชื่อ หลอกให้แชร์ เมื่อมีอินเทอร์เน็ต ทุกคนเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ผลิตข่าวสารข้อมูล...

Read More
Close Menu
Copy link
Powered by Social Snap