Global Industry Vision (GIV): อัปเดต 10 เทรนด์ฮอต พร้อมคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรมทั่วโลกถึงปี 2568

Global Industry Vision (GIV): อัปเดต 10 เทรนด์ฮอต พร้อมคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรมทั่วโลกถึงปี 2568

อีกเทรนด์ที่ทุกคน ทุกธุรกิจ ทุกภาคส่วนต้องติดตาม เมื่อ Global Industry Vision – GIV หรือ รายงานวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมทั่วโลก คาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 (ค.ศ. 2025) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมจะทำงานเคียงข้างมนุษย์ในภาคการผลิต โดยจะมีหุ่นยนต์ 103 ตัว ทุกๆ พนักงาน 10,000 คน 

เกริ่นแบบนี้ไม่ได้บอกให้กลัว แต่เราควรเตรียมตัวและเติมทักษะเพื่อตอบโจทย์การทำงานในอนาคตตั้งแต่ตอนนี้ เพราะใน GIV ชี้ให้เห็น 10 เมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของเราในปัจจุบัน รวมถึงคาดการณ์เทรนด์กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่จะปังต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 เช่น อัตราการครอบคลุมของเครือข่าย 5G, การใช้งาน AI (ปัญญาประดิษฐ์), การใช้งานหุ่นยนต์ในบ้าน การใช้ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ (Smart Assistant) ส่วนหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมที่เขียนไว้ข้างต้นนั้น เป็นหนึ่งในการคาดการณ์ซึ่งสะท้อนความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นมหาศาลในอนาคต


10 เทรนด์ฮอตและตัวอย่างการคาดการณ์ใน GIV ถึงปี 2568

GIV
Global Industry Vision – GIV มาจากการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณของหัวเว่ย และกรณีการใช้งานจริงของเทคโนโลยีอัจฉริยะในอุตสาหกรรมทุกประเภท
 1. ใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ (Living with Bots)
  ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์ การเรียนรู้ของเอไอและเทคโนโลยีเครือข่าย จะส่งเสริมให้มีการใช้งานหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเป็นผู้ช่วยในบ้านและผู้ช่วยส่วนตัว โดยรายงาน GIV คาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีอัตราการใช้งานหุ่นยนต์ตามบ้านร้อยละ 14
  Zero Search

 2. ซูเปอร์ไซต์ (Super Sight)
  การผนวกรวม 5G, VR/AR, Machine Learning และเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ จะช่วยให้เรามองข้ามระยะทาง การผิดสัดส่วน พื้นผิว และก้าวไปไกลกว่าที่เคย เปิดมุมมองการมองเห็นของผู้คน ธุรกิจ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยในรายงาน GIV คาดการณ์ว่า จำนวนบริษัทที่ใช้ AR/VR จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 และจะมีผู้ใช้งาน VR/AR มากถึง 337 ล้านคนทั่วโลก

 3. ซีโรเสิร์ช (Zero Search)
  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดีไวซ์ที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้าและมีเซนเซอร์ เริ่มมีความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่เราต้องการ คำตอบจะปรากฏให้เห็นในโดยไม่ต้องถามเลยด้วยซ้ำ การค้นหาในอนาคตก็จะไม่มีปุ่มกด เครือข่ายสังคมส่วนบุคคลจะสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย และอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์จาก การบำรุงรักษาโดยไม่ต้องค้นหา หรือที่เรียกว่า Zero-Search Maintenance โดยรายงาน GIV คาดว่า เจ้าของสมาร์ทดีไวซ์ร้อยละ 90 จะใช้ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ